Areál paintballu Perlot tvoří 2 přírodní paintballová hřiště (jedno v lese, jedno na louce). Celková rozloha  areálu je cca 40 000 m2.   

Lesní hřiště obsahuje přírodní překážky - vzrostlé stromy, křoví, pařezy, přírodní prolákliny a jámy, a je doplněno o dřevěné překážky a dřevěné bunkry.

 

Hřiště na louce je vybaveno velkým množstvím dřevěných překážek, dřevěnými věžemi s výhledem na hřiště, křovinatými překážkami, přechody přes potok protékajícím hřištěm, hromadami, olšovým hájem s dřevěnými překážkami, velkými vrbami a stezkou mezi vzrostlým křovím. Celkový počet překážek je cca 100.

Mezi jednotlivými hrami se hráči schází u zastřešeného posezení, které se nachází mezi oběma hřišti. Hráči se zde mohou občerstvit, odpočinout si a hlavně sdílet zážitky z jednotlivých her. Posezení je hráněno bezpečnostní sítí, proto odtud může doprovod nebo právě nehrající a zasažení hráči hru sledovat.  Posezení je vybaveno ohništěm, na kterém si lze opéci něco dobrého.